Najtańsi wśród najlepszych!

Piękno i harmonia

Kompleksowe usługi

Nowoczesne rozwiązania

Tradycja i funkcjonalność

Lekkość i elegancja

Doświadczenie i profesjonalizm

Doskonałe materiały

5 lat gwarancji na materiały i usługi

Estetyka kostki brukowej

 Polub nas na facebooku!BRUK-BET przywiązuje dużą wagę do estetyki swoich wyrobów pomimo, że nie jest ona prawnie znormalizowana. Przejawia się ona w zapewnieniu możliwie stabilnej, trwałej i pełnej kolorystyki, dokładności wykonania oraz trosce o atrakcyjny wygląd nawierzchni brukowych, również w trakcie ich eksploatacji. Trzeba jednak pamiętać, że beton jest tworzywem cementowym stabilizującym się w czasie pod wpływem fizykochemicznych procesów twardnienia oraz oddziaływań czynników atmosferycznych. Wiąże się z tym bardzo niepożądane zjawisko powstawania na powierzchniach wyrobów betonowych białych nalotów tzw. wykwitów oraz pewne odchylenia kolorystyczne.

Należy podkreślić, że powstawanie wykwitów jest całkowicie niezależne od producenta. Wykwity są zjawiskiem naturalnym, związanym z występowaniem wapna we wszystkich normowych cementach. Nie do pomyślenia jest cement bez wapna i nie istnieje żaden beton użytkowy, w którym zawartość wapna byłaby tak niska, aby już na początku niemożliwe byłoby jego osadzanie. Pod względem chemicznym zachodzi tutaj proces odkładania się rozpuszczonego w wodzie wodorotlenku wapnia, który po parowaniu dyfuzyjnym wody i reakcji z dwutlenkiem węgla z powietrza, wytrąca się na powierzchni betonu jako trudno rozpuszczalny węglan wapnia. Wykwity mogą występować niekiedy jako siarczan wapniowy lub magnezowy.

Dotychczas na świecie nie stworzono żadnego stuprocentowego środka przeciw wykwitom. Aby zmniejszyć zakres ich występowania, BRUK-BET produkuje wyroby betonowe o możliwe małej ilości otwartych porów kapilarnych oraz stosuje dodatki powodujące ich hydrofobizację. Intensywność występowania wykwitów zależy również od warunków wiązania i twardnienia betonu, takich jak temperatura, wilgotność powietrza oraz od ich zmian.

Mają na nie wpływ również warunki atmosferyczne podczas składowania oraz użytkowania już wykonanej zabudowy (deszcze, wiatry, nasłonecznienie, pora roku). Najbardziej narażonym na ich występowanie jest młody beton. Wykwity są jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od rodzaju zanikają w okresie maksymalnie do 3 lat. Znikają one na skutek reakcji powolnego przechodzenia CaCO3 w łatwo rozpuszczalny CaHCO3 pod wpływem działania miękkiej wody deszczowej, CO2 oraz wypłukiwania. Wykwity zanikają również w wyniku ścierania się z użytkowanej powierzchni.

Jak wykazuje praktyka klient niejednokrotnie dopatruje się błędu produkcyjnego. Są to jednak podejrzenia całkowicie nieuzasadnione i nie są podstawą do reklamacji. W przypadku zakupu kostek z wykwitem lub pojawienia się go na skutek długiego składowania w pakietach, prosimy o zrozumienie problemu oraz pozostawienie jego rozwiązanie temu samemu sprawcy czyli naturze.

Mimo staranności i kontroli wszystkich czynników mających wpływ na jakość kolorów, mogą wystąpić pewne ich wahania. Wahania te powodują zmiany następujących czynników: jakość barwnika (BRUK-BET stosuje tylko najwyższej jakości pigmenty), warunki twardnienia: temperatura, wskaźnik cementowo-wodny, ilość zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, uziarnienie kruszywa, kolor cementu. Wiek betonu (data produkcji) posiada również istotny wpływ na zmianę kolorystyki. Wiąże się to z naturalną stabilizacją barwy, powstawaniem i zanikaniem wykwitów, zróżnicowanym wpływem czynników atmosferycznych i soli rozmrażających oraz obciążeń mechanicznych.

W miarę upływu czasu w jednakowych warunkach eksploatacji nawierzchni z kostek brukowych, następuje powolne wyrównanie się odchyleń w kolorze. Samo zaś występowanie odchyleń w kolorze, podobnie jak w przypadku kamienia naturalnego, powinno być odbierane jako ożywiające powierzchnię.

BRUK-BET oferuje środki do renowacji już zabudowanych powierzchni betonowych. Ich zadaniem jest wzmocnienie i ujednorodnienie kolorystyki, uodpornienie na działanie czynników atmosferycznych oraz ułatwienie utrzymania czystości.

Kostki oraz płyty spod znaku SŁONIA to najlepszy wybór.

mgr inż. Krzysztof Witkowski

Image 1

O firmie

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi działalności naszej firmy

szczegóły

Rzetelna firma

Zapraszamy na nasz profil w programie Rzetelna Firma, znajdą tu Państwo także nasz certyfikat

szczegóły